Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Гурт селян

Тарас Шевченко. Гурт селян

Т.Г.Шевченко. Гурт селян та інші начерки. Папір, олівець (24 × 31,8 см). [Липень – серпень 1846]. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г – 436.

Зліва внизу олівцем напис: Гурт селян. Справа вгорі чорнилом позначено: № 102.

На звороті начерки: «Сільські будівлі».

За списком Честахівського — № 94.

Рисунок виконано під час перебування Т.Г.Шевченка на археологічних розкопках кургана Переп’ят у липні – серпні 1846 р.

Попередні місця збереження: Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові — № 196, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

В 1929 р. експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 18, № 8).

К. В. Чумак

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 327 (зображення), с. 44 (примітки).

Додаткові зображення