Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Київ з боку Дніпра

Тарас Шевченко. Київ з боку Дніпра

Т.Г.Шевченко. Київ з боку Дніпра. Незакінчений рисунок. Папір, олівець (27,7 × 38,3 см). [Київ]. [Травень – вересень 1843]. Національний музей Тараса Шевченка, інв. № г — 611.

Зліва внизу напис чорнилом рукою Честахівського: Киевь зъ боку Дніпра.

Більш завершений рисунок див. в альбомі 1839—1843 рр., що стверджує помилковість датування у літературі та у Честахівського цього рисунка як виконаного після заслання [«Каталог музея украинских древностей В. В. Тарновского», т. II, Чернігів, 1900, стор. 189, № 382].

У списку Честахівського рисунок зареєстрований за № 107 або 108, бо під цими номерами записано два рисунки з однаковою назвою: «Вид Києва з Дніпра».

Попередні місця збереження: збірки Козачковського, Коховського, Бразоль, Музей української старовини В. В. Тарновського в Чернігові — № 382, Чернігівський обласний історичний музей, Галерея картин Т. Г. Шевченка, Харків.

На звороті легкий начерк архітектурного пейзажу.

Л. І. Внучкова

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 290 (зображення), с. 35 – 36 (примітки).

Додаткові зображення