Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Портрет М.П. Соколовського

Тарас Шевченко. Портрет М.П.…

Т.Г.Шевченко. Портрет М.П. Соколовського. 1842. [С.-Петербург].
Брістольський папір, акварель. 25 × 21,9 см.
Національний музей Тараса Шевченка, № г-720.

Праворуч унизу олівцем авторські підпис і дата: Т. Шевченко // 1842. На звороті олівцем ескіз чоловіка з дівчиною, виконаний невідомим.

Соколовський Микола Павлович – поручик лейб-гвардії уланського полку [Месяцослов и общий штат Российской империи на 1841 год. – С.-Петербург, [1841]. – Ч. 1. – С. 174]. Портретований зображений в однострої цього полку. Про Соколовського 2 липня 1857 р. Шевченко згадував у щоденнику: «… с этим видным лицом (ротмистром Апрелєвим. – Ред.) познакомился я в 1841 у одного земляка моего, у некоего Соколовского».

Перші відомості про твір подав Микола Семенович Гашкевич у листі з Одеси до директора Київського міського музею М.Ф. Біляшівського від 6 березня 1911 р.:

«Щодо портрета п. Соколовського повідомляю таке. Портрет цей не моя власність, а належить родичці моїй, яка доручила мені продати його. Я показував власниці портрета Вашого листа; вона погодилася продати по[ртрет] за пропоновану вами суму – двісті карбованців і надіслати їй згадану суму при першій можливості на адресу: Меразліївська, № 38, кв. 4. Н.С. Гашкевичу».

Нижче дописано: «Послано 10/III-1911 М. Беляшев[ский]» [ВР ІЛ НАНУ, ф. 146, № 13]. Напевне, це запис про гроші, надіслані за куплений для музею портрет.

Вперше згадано з назвою «Портрет молодого офіцера в уланській формі» [Б[еляшевский] Н., Щ[ербаковский] Д. Выставка художественных произведений Т.Г. Шевченка // Искусство. Живопись. Графика. Художественная печать. – 1911. – № 3. – С. 39].

Вперше репродуковано з назвою «Пан Соколовський (?) в уланській амуніції» [Новицький Ол. Тарас Шевченко як маляр. – Львів; Москва, 1914. – Табл. 8].

Місця зберігання: з 1911 – Київський міський музей; з 1919 – Перший державний музей (Київ); з 1924 – Всеукраїнський історичний музей ім. Т.Г. Шевченка (Київ); з 1933 – Галерея картин Т.Г. Шевченка (Харків); з 1948 – Державний музей Т.Г. Шевченка (Київ).

Виставки:

1911. Київ. Виставка пам’яті Т. Шевченка [Виставка артистичних творів Тараса Шевченка. – К., 1911. – С. 2. – № 42];

1968. Прага. Шевченківська виставка [Taras Ševčenko: Výstava o životĕ a díle. – [Прага, 1968]. – № 11/1];

1984. Київ. Шевченко-художник. До 170-річчя від дня народження [Шевченко-художник: Каталог виставки. – К., 1986. – С. 8];

1985. Київ. Музей історії Києва. Шевченко-портретист (без каталогу).

О.І. Шевченко

Подається за виданням: Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 1, № 36 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 387 (примітки).