Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

11 – 12.01.1842 р. До О. О. Корсуна

С.-Петербург

Отак зачинається моя «Черниця» – а що дальше буде, то я і сам не знаю. Здається, і люльки не курю, а шматочки паперу, що була написана «Черниця», розгубилися – треба буде знову компонувать. А поки що буде, надрукуйте хоч це, що маю, – тілько дрюкуйте своєю граматикою, бо вона мені дуже полюбилась.

Т. Шевченко


Примітки

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 24). Лист написаний після тексту поеми «Мар’яна-черниця», яку Шевченко надіслав О. О. Корсунові для публікації в харківському альманасі «Сніп».

Датується на підставі помітки О. О. Корсуна на автографі: «Получ[ено] 18 январ[я] 1842. Харьков», орієнтовно: 11 – 12 січня 1842 р., С.-Петербург.

Вперше надруковано в «Записках Історично-філологічного відділу УАН» (1926, кн. 4. – С. 30, публікація М. М. Новицького).

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. – К., 1929. – Т. 3. – с. 207.

Корсун Олександр Олексійович (1818 – 1891) – український поет. Видав у Харкові 1841 р. альманах «Сніп», в якому були опубліковані твори М. Костомарова, П. Кореницького, Степана і Марти Писаревських, М. Петренка, О. Корсуна. На прохання О. О. Корсуна Шевченко надіслав для альманаху «Сніп» незакінчену поему «Мар’яна-черниця». Але другий випуск альманаху не вийшов.

шматочки паперу, що була написана «Черниця», розгубилися. – Чи продовжив поет роботу над твором, як обіцяв у листі до О. О. Корсуна, відомостей немає. Оскільки в журналі «Основа» (1861. – № 9. – С. 1 – 12) опубліковано чорновий варіант «Мар’яни-черниці», можна припустити, що над поемою Шевченко більше не працював.

дрюкуйте своєю граматикою… – Мова йде про фонетичний принцип, якого дотримувався О. Корсун в альманасі «Сніп» на противагу етимологічному.

В. Є. Шубравський

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 17 (текст), с. 306 – 307 (примітки).