Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Квітка-Основ’яненко Григорій Федорович

Копія з портрету Г. Ф.…

Григорій Федорович Квітка (18 листопада 1778 р., с. Основа (нині в межах Харкова) – 8 серпня 1843 р., м. Харків) – представник давнього слобожанського роду українських козаків, з якого вийшло чимало старшин. В літературі він виступав під псевдонімом Грицько Основ’яненко, утвореним від імені його рідного села.

Уже з кінця 19 ст. в літературі про письменника починає вживатись подвійне прізвище Квітка-Основ’яненко, яке за ним і закріпилося.

Систематичною літературною працею Квітка зайнявся дуже пізно, в 1827 р., коли йому було вже 49 років. Перші його твори написані російською мовою. Ще пізніше, з 1832 р., він почав писати твори українською мовою, хоча російську не полишав до кінця життя. В літературі він уславився як драматург-комедіограф і повістяр.

Серед прозової спадщини Квітки перше місце належить його повістям та оповіданням з побуту українського простолюду, написаними в дусі сентименталізму.

Квітка-Основ’яненко і Шевченко

1. Письменники не були особисто знайомі. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко дізнався про Шевченка з листа Є. Гребінки від 18 листопада 1838 р. Гребінка, інформуючи про хід підготовки українського альманаху, дуже високо оцінив поезії Шевченка.

2. Квітка-Основ’яненко в кінці 1838 чи на початку 1839 року надіслав для альманаху свою повість «». Завдяки Гребінці Шевченко мав змогу прочитати цю повість ще в рукописі, що стало поштовхом до написання поеми «Катерина».

3. У жовтні 1839 року в журналі «Отечественные записки» було надруковано нарис Квітки-Основ’яненка «». Прочитавши його, Шевченко написав своє послання «До Основ’яненка» і відіслав його листом (цей лист не зберігся). Так почалось листування двох письменників.

4. З листування видно, що обидва автори дуже високо цінували твори один одного.

5. В 1841 р. Шевченко виконав ілюстрацію до нарису Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Знахар». Текст та ілюстрація були надруковані того ж року в книзі «Наши, списанные с натуры русскими».

6. В 1841 – 1842 роках Шевченко працював над ілюстрацією до оповідання Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Панна сотниківна», але ця робота не була закінчена.

7. В 1843 р. Шевченко виконав ескіз «Антон Головатий біля Неви», який також певною мірою можна пов’язати з нарисом Квітки-Основ’яненка.

8. В 1847 році Шевченко уже більш стримано оцінював творчість Г. Ф. Квітки-Основ’яненка.

Листування

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко – до Т. Г. Шевченка

19 лютого 1841 р. Т. Г. Шевченко – до Г. Ф. Квітки-Основ'яненка

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко – до Т. Г. Шевченка

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко – до Т. Г. Шевченка

8 грудня 1841 р. Т. Г. Шевченко – до Г. Ф. Квітки-Основ'яненка

28 березня 1842 р. Т. Г. Шевченко – до Г. Ф. Квітки-Основ'яненка

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко – до Т. Г. Шевченка

М. Ж., 25 червня 2016 р.