Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний покажчик


(1)

1846 – 1848 рр. Жінка з піднятими руками (арк. 36 зв.)

1848 – 1849 рр. Казах на коні

1848 р. Жінка (арк. 36)

01 – поч. 05.1848 р. «А нумо знову віршувать…»

01 – поч. 05.1848 р. Варнак

01 – поч. 05.1848 р. «Ой гляну я, подивлюся…»

01 – поч. 05.1848 р. «Та не дай, Господи, нікому…»

1848 – 1850 рр. Верблюд (арк. 55)

До А. І. Лизогуба

До В. М. Репніної

До А. І. Лизогуба

Коло небіжчика

Намети експедиційного табору (арк. 17 зв.)

До Ф. М. Лазаревського

05 – 06.1848 р. Днювання експедиційного транспорту в степу

05.1848 – 10.1849 рр. Казах на верблюді (арк. 19 зв.)

05.1848 – 10.1849 рр. Коні (арк. 21 зв.)

05.1848 – 10.1849 рр. Верблюди. Кінь (арк. 27)

05.1848 – 09.1849 рр. Казах-вершник (арк. 28)

05.1848 – 10.1849 рр. Казахи (арк. 35)

05.1848 – 10.1849 рр. Воли (арк. 29 зв.)

05 – 06.1848 р. Ак-Кудук

05 – 06.1848 р. Ак-Кудук. Начерк

До А. І. Лизогуба

Табір транспорту в степу

Експедиційний табір (арк. 13)

Верблюд (арк. 13 зв.)

Навантажений верблюд (арк. 14)

Навантажені верблюди (арк. 14 зв.)

Постать огрядного казаха (арк. 15)

(1)