Начальная страница

Тарас Шевченко

Энциклопедия жизни и творчества

?

29 [декабря]

Тарас Шевченко

В 12 часов ночи уехал от меня Михайло Семенович Щепкин. Я, Овсянников, Брылкин и Олейников проводили моего великого друга до первой станции и ровно в три часа возвратилися домой. Шесть дней, шесть дней полной, радостно-торжественной жизни! И чем я заплачу тебе, мой старый, мой единый друже? Чем я заплачу тебе за это счастие? За эти радостные сладкие слезы? Любовью! Но я люблю тебя давно, да и кто, зная тебя, не любит? Чем же? Кроме молитвы о тебе, самой искренней молитвы, я ничего не имею.


Примітки

Олейников – Алейников Микола Сергійович, службовець волзької пароплавної компанії «Меркурій». Завідував кабестановим (вантажно-розвантажувальним) пароплавом, потім був помічником керуючого пароплавством, а на початку 1860-х років – керуючим нижегородської контори пароплавства і одним з директорів об’єднаної компанії «Кавказ і Меркурій». М.С. Алейников був знайомий з Т.М. Грановським, високо цінував діяльність О.І. Герцена, підтримував зв’язки з учасниками «Народної волі» [Державний архів Російської Федерації (Москва), ф. 101, оп. 1, спр. 683, арк. 1, 12, 21; Пантелеев А.Ф. Воспоминания. – М., 1958. – С. 316].

шесть дней полной, радостно-торжественной жизни! – М.С. Щепкін пробув у Нижньому Новгороді шість днів – від 24 до 29 грудня 1857 р.

Л. Н. Большаков (за участю Н. О. Вишневської)