Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 44 1847 р. травня 3. – Відношення Д. Г. Бібікова до О. Ф. Орлова про чутки, ніби на тілі членів таємного товариства в м. Києві наколото знак гетьманської булави

Весьма секретно

Его сиятельству гр. А. Ф. Орлову

3 мая 1847 г. № 14, Киев

Милостивый государь гр. Алексей Федорович!

Долгом поставляю довести до сведения вашего сиятельства, что, по дошедшим до меня слухам, все малороссияне, принадлежащие к тому преступному направлению, которое в недавнее время обнаружилось, долженствовали иметь у себя на теле наколотый знак гетманской булавы.

Покорнейше прошу принять уверение в истинном моем почтении и совершенной преданности.

Дмитрий Бибиков

Помітка про одержання: 12 мая 1847 г.

Резолюція О. Ф. Орлова: Осмотреть Скобелеву [64].

Помітка Л. В. Дубельта: Все были осмотрены. Ни на ком не оказалось знаков.

Ч. I, арк. 119. Оригінал.


Примітки

64. І. М. Скобелев – комендант Петропавловської фортеці. Див. Шевченківський словник. – К., 1977, – T. 1. – С. 214.

Відношення Д. Г. Бібікова до О. Ф.…

Відношення Д. Г. Бібікова до О. Ф. Орлова (т. 1, с. 45)

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 44.