Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 45 1847 p. травня 7. – Відношення Д. Г. Бібікова до О. Ф. Орлова про наказ київському поштмейстеру перлюструвати листи, які надходитимуть на адресу заарештованих кирило-мефодіївців і чиновника його канцелярії М. А. Рігельмана

Весьма секретно

Его сиятельству гр. А. Ф. Орлову

7 мая 1847 г., № 20. Киев

Милостивый государь гр. Алексей Федорович!

Долгом поставляю довести до сведения вашего сиятельства, что я предписал секретно киевскому почтмейстеру все письма, получаемые в почтовой конторе на имя арестованных лиц, доставлять ко мне. Кроме сего, предписал также доставлять ко мне письма, кои будут получаемы на имя чиновника Ригельмана [65], для люстрования их прежде отдачи по принадлежности.

О таковом моем распоряжении я не уведомлял еще г-на генерал-адъютанта Адлерберга. на тот конец может быть угодно будет вашему сиятельству сообщить ему о том особо, что и представляю на благоусмотрение вашего сиятельства.

Покорнейше прошу принять уверение в совершенном моем почтении н истинной преданности.

Дмитрий Бибиков

Помітка про одержання: 18 мая 1847 г.

Ч. I. при. 120. Оригінал.


Примітки

65. Рігельман Микола Аркадійович (1817 – 1888) – письменник-археограф. Народився на Чернігівщині, навчався у Московському університеті. 1839 р. служив у канцелярії московського губернатора, 1846 – 1848 pp. – у канцелярії київського генерал-губернатора. З серпня 1848 р. – дійсний член Київської тимчасової комісії для розгляду давніх актів, а з березня 1860 р. – дійсний член товариства любителів російської словесності при Московському університеті. Рігельман – автор творів «Вечори для читання», «Малоросійське весілля» та ін. Під його редакцією видано два томи «Літопису Величка».

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 46.