Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 43 1847 р. травня 3. – Відношення Д. Г. Бібікова до О. Ф. Орлова про розшук і пересилання в III відділення твору А. Міцкевича «Книги народу польського і пілігрімства польського»

Весьма секретно

Его сиятельству гр. А. Ф. Орлову

3 мая 1847 г., № 15, Киев

Милостивый государь гр. Алексей Федорович!

Возвратясь из С.-Петербурга, я приказал отыскать в секретных делах книжку Мицкевича под заглавием Księgi narodu polskiego і Pielgrzymstwa polskiego («Книги народа польского и пилигримства польского») [62]. Книжку эту долгом поставляю представить при сем к Вашему сиятельству, так как находимая у арестованных в последнее время малороссиян рукопись (которую Петров называет «Законом божьим») есть не что иное, как перевод или переделка означенного сочинения Мицкевича.

Покорнейше прошу принять уверение в истинном моем почтении и совершенной преданности.

Дм. Бибиков

Помітка про одержання: 12 мая 1847 г.

Ч. I, арк. 117 [63]. Оригінал


Примітки

62. «Księgi narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego» опублікована у грудні 1832 р. у Парижі. Висвітлюючи історію польського народу в релігійно-містичному дусі, А. Міцкевич засуджує сваволю самодержавства та зрадництво польської аристократії. У книзі містяться заклики до солідарності народів, до боротьби за волю. Вона справила велике враження на сучасників. Певний вплив справила вона і на членів Кирило-Мефодіївського товариства, зокрема і на «Закон божий» (Книга буття українського народу).

63. На арк. 118 помітка III відділення: «Вложение: книга на польском языке, сочинение Мицкевича». Книги в справі нема.

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 44.