Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

2

Тарас Шевченко

Варіанти тексту

Опис варіантів

Тойді вже сходила зоря

Над Віфлеємом. Правди слово,

Святої правди і любові

Зоря всесвітняя зійшла!

І мир і радость принесла

На землю людям. Фарисеї,

І вся мерзенна Іудея

Заворушилась, заревла,

Неначе гадина в болоті.

І Сина Божія во плоті

На тій Голгофі розп’яла

Межи злодіями. І спали,

Упившись кровію, кати,

Твоєю кровію. А Ти

Возстав од гроба, слово встало,

І слово правди понесли

По всій невольничій землі

Твої апостоли святії.


Примітки

Віфлієм – місто в стародавній Палестині, де народився Ісус Христос.

Фарисеї (грецьке pharisaioi – ті, що відділились) – суспільно-релігійна течія в стародавній Іудеї в II ст. до н. е. – II ст. н. е.; вони прирекли Христа на страту.

Іудея – в 6–395 рр. н. е. римська провінція в південній Палестині.

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 2, с. 247 (канонічний текст).