Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 510 1847 р. травня 6. – Відношення генерал-губернатора Д. Г. Бібікова до О. Ф. Орлова про надіслання паперів, взятих у Г. Л. Андрузького під час арешту

Его сиятельству гр. А. Ф. Орлову

6 мая 1847 г., № 16, Киев

Милостивый государь гр. Алексей Федорович!

В дополнение к отношению моему от 16 апреля № 1307 честь имею препроводить к вашему сиятельству доставленные от киевского гражданского губернатора несколько записок и стихов, найденных при арестовании студента Андрузского, которые по донесению губернатора оставлены были здесь, так как в них не заключалось ничего особенного.

Покорнейше прошу принять уверение в совершенном почтении и преданности.

Дмитрий Бибиков

Помітка про одержання: 14 мая 1847

Ч. VIII, арк. 86 [722]. Оригінал.


Примітки

722. На арк. 87 перелік творів і листів, складений архівістами 30 вересня 1927 р. На арк. 88 напис: «Стихотворения Андрузского и другие бумаги 1 – 5 экземпляров». Помощник начальника архива (підпис нерозбірливий).

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 495.