Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 509 1847 p. квітня 16. – Відношення генерал-губернатора Д. Г. Бібікова до О. Ф. Орлова, що він наказав київському губернатору негайно надіслати в ІІІ відділення зошит Г. Л. Андрузького

Весьма секретно

Его сиятельству гр. А. Ф. Орлову

16 апреля 1847, № 1307, С.-Петербург

Милостивый государь гр. Алексей Федорович!

Вследствие почтеннейшего отношения вашего сиятельства от 16 апреля № 598 я ныне же предписал киевскому гражданскому губернатору немедленно доставить в III отделение с. е. и. в. канцелярии тетрадь, о которой показывает студент Андрузский.

Донося о сем вашему сиятельству, покорнейше прошу принять уверение в совершенном моем почтении и истинной преданности.

Дмитрий Бибиков

Помітка про одержання: 17 апреля 1847

Ч. VIII, арк. 85. Оригінал.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 495.