Начальная страница

Тарас Шевченко

Энциклопедия жизни и творчества

?

Из ничего почти барин

Тарас Шевченко

Умение пользоваться обстоятельствами. Агрономические усовершенствования. Жена и слышать не хочет о деревне. Отчаяние по случаю кружев. М[адам] Рембо. Вилла в Палермо и скотный двор. Чиновник с бумагами, камердинер и камер-юнфер. Восторг по случаю мантильи. Мечты о волшебном эффекте на бале у его п[ревосходительства]. Радость всех радостей. Известие о параличе.

Пять лет спустя. Слуга и служанка, критический взгляд на свадьбу барышни и предположение о своей собственной. Барин, потом барыня, ежедневная приятная супружеская сцена. Новобрачные, сельский праздник в Швейцарии в честь новобрачных. Приданое. Семейное неудовольствие. Сцена почти драматическая.

Пять лет спустя. Кружева вздорожали, неумолимая управительша. Барин не в духе. Добрые результаты агрономических усовершенствований. Винокурня сгорела. Управитель выкупается на волю. Дочь с бесчисленным семейством. Земская полиция.


Примітки

Джерело тексту:

– автограф (Відділ рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, ф. 1, № 109, арк. 2 звор.).

Подається за автографом.

Автограф не датований.

Датується за місцем автографа в альбомі 1846–1850 рр., відібраного в Шевченка під час арешту 23 квітня 1850 р., орієнтовно: друга половина 1847 – квітень 1850 р.

Автограф писаний чорнилом, чітким дрібним почерком на звороті другого аркуша альбому 1846–1850 рр. праворуч. Ліворуч у рамочці – ескіз «Діана та Ендіміон», а між ескізом і планом повісті (повернувши) – фольклорний запис:

Ввійдеш в хату, самі діти в хаті.

Тату, тату, а де наша мати?

Ударився о поли руками:

Діти ж мої, пропав же я з вами.

Альбом 1846–1850 рр. уперше відібрано в Шевченка ще при арешті 5 квітня 1847 р., але після закінчення слідства III відділ повернув йому альбом. Шевченко мав при собі альбом в Аральській експедиції, в ньому багато малюнків та ескізів цього періоду.

Вперше надруковано у статті Я. П. Забіли «Автографи і нові твори Т. Г. Шевченка, знайдені в архіві департаменту поліції» (Україна. – 1907. – Кн. 7/8. – С. 17–18) з багатьма неточностями.

Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 10 т. – К., 1949. – Т. 4. – С. 323.

Палермо – місто на півдні Італії, розташоване на південному узбережжі острова Сицилія, зимовий курорт, центр туризму.

Камер-юнфер (камер-юнкер, нім. Kammerjunker) – нижче придворне звання (чин) у деяких монархічних державах, у тому числі в Російській імперії.

В. Є. Шубравський

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 3, с. 343 (канонічний текст), с. 441 (варіанти), с. 572 – 573 (примітки).