Начальная страница

Тарас Шевченко

Энциклопедия жизни и творчества

?

19 [мая]

Тарас Шевченко

В 12 часов проводил моего великого друга М.С. Щепкина на Московскую железную дорогу. На Михайловском театре смотрел Садовского в роли Расплюева («Свадьба Кречинского»). После Щепкина я не знаю лучшего комика. Самойлов далеко уступает Садовскому. Г. Снеткова 2[-я] просто кукла. Как бы хороша была в этой роли моя незабвенная Пиунова.


Примітки

На Михайловском театре… – Мовиться про петербурзький театр, збудований у 1831–1833 рр. архітектором О. П. Брюлловим; використовувався переважно як концертний зал чи приміщення для гастрольних вистав зарубіжних труп. Мав, проте, і свою трупу. Тепер у цьому приміщенні, капітально перебудованому ще за життя Шевченка, працює академічний Малий оперний театр.

смотрел Садовского в роли Расплюева… – Садовський Пров Михайлович (1818–1872) – російський драматичний актор. З 1839 р. грав у московському Малому театрі. Талант П. М. Садовського з особливою силою розкрився у п’єсах О. М. Островського, які зайняли центральне місце в творчій біографії актора. Він же став першим виконавцем на сцені Малого театру ролі Розплюєва у «Весіллі Кречинського», комедії російського письменника О. В. Сухово-Кобиліна (1817–1903).

Самойлов Василь Васильович (1813–1887) – російський драматичний актор. У 1835–1875 рр. грав у петербурзькому Александринському театрі.

Г. Снеткова 2[-я]… – Снеткова Фанні (Федосія) Олександрівна (1838–1929) – російська драматична актриса. З 1858 р. – актриса Михайлівського театру.

Л. Н. Большаков (за участю Н. О. Вишневської)