Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 96 1846 p. грудня 7. – Лист В. M. Білозерського до О. В. Марковича з проханням приїхати в Полтаву і надіслати початок «Історії слов’янського народу»

Братіки! Приїдьте которий до мене! Мені ніяк не можна буде, здається, виїхать у Харків, бо на моїх руках – небож маленький! Прошу Н[иколая] Ив[ановича] Костомарова прислать мені начало Історії слов’янського н[ароду] [147] на укр[аїнськ]ій мові.

Василий

Прости, что не посылаю. Узнаешь после.

1846 г. декабря 7, Полтава.

Ч. XI, арк. 19. Оригінал.

Опубл.: За сто літ. – Кн. 2. – С 68.


Примітки

147. Історія слов’янського народу – «Славянская мифология» M. І. Костомарова.

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 3, с. 93.