Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 526 1847 p. червня 8. – Квитанція, видана помічником інспектора казанського університету О. Заммером поручику Ніколаєву, про прийняття Г. Л. Андрузького до університету

Квитанция № 378

Дана сия с.-петербургского жандармского дивизиона поручику Николаеву в том, что доставленный им из С.-Петербурга в Казанский императорский университет студент Киевского университета Георгий Андрузский мною 7 июня сего 1847 г. в 2 часа пополудни принят и претензии студентом Андрузским на поручика Николаева никакой не объявлено; в чем подписом с приложением казенной печати удостоверяю. Казань, июня 8 дня, 1847 г.

И. д. инспектора студентов императорского Казанского университета, помощник

Александр Заммер

Ч. VIII, арк. 138. Оригінал.


Примітки

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 514.