Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Гребінка Євген Павлович

Євген Павлович Гребінка (21.01 (2.02) 1812 – 3 (15).12.1848) – український поет-байкар та прозаїк.

Аполон Мокрицький. Портрет Є. П.…

Аполон Мокрицький. (1840 р.)

Народився він на хуторі Убіжище (нині – с. Мар’янівка Гребінківського району Полтавської обл.) в родині відставного офіцера. В 1825 – 1831 роках він навчався у Ніжинській гімназії вищих наук, в 1831 – 1834 роках перебував на військовій службі. В 1834 році, діставши відставку, він переїхав до Петербургу, де включився у російське літературне життя. Тут він жив майже безвиїзно до кінця свого недовгого життя. Помер він від сухот, похований у своєму рідному селі.

Літературна творчість його розпочалась ще в час навчання у гімназії. Вона чітко ділиться на два періоди. Перший період тривав до 1834 р., коли були написані основні його твори українською мовою (байки, поезії, переклад поеми О. Пушкіна «Полтава»). Підсумок цього періоду було підведено публікацією збірки «Малоросскийские приказки» (Спб.: 1834 р.).

У другому періоді (1834 – 1848 рр.) Гребінка переходить на російську мову і стає плідним, хоча й не дуже помітним російським письменником. В цьому періоді рішуче переважають прозові твори, у яких легко помітити сильний вплив М. В. Гоголя.

В Петербурзі Гребінка виявив ще один бік своїх здібностей – організатора літературного життя і видавця. У його літературному салоні зустрічались чи не усі петербурзькі літератори.

Гребінка і Шевченко

1. Орієнтовно в 1835 р. художник І. Сошенко представив Гребінці свого нового знайомого – кріпака Тараса Шевченка. Гребінка почав давати Шевченкові книги – твори художньої літератури, видання фольклору, історичні праці – чим сприяв самоосвіті Шевченка.

2. Через Гребінку Шевченко познайомився з художником Венеціановим, а потім і з поетом Жуковським. У такий спосіб Гребінка посприяв викупу Шевченка з кріпацтва.

3. Після звільнення з кріпацтва Шевченко почав відвідувати літературний салон Гребінки, де познайомився з чільними літераторами і культурними діячами того часу.

4. В 1838 році Гребінка почав збирати твори українських письменників, маю намір видати їх у вигляді альманаху. Шевченко передав йому для публікації 6 своїх творів, з яких 5 було надруковано в 1841 р. в альманасі «Ластівка» (поезія «Тарасова ніч» в друкований текст альманаху не потрапила). Шевченко допомагав Гребінці у підготовці альманаху, зокрема, відредагував байку П. Писаревського «Собака та Злодій».

5. Гребінка, в свою чергу, допомагав Шевченкові у підготовці до друку «Кобзаря» 1840 р. В цьому виданні поезія «Перебендя» присвячена Є. Гребінці.

6. В 1843 р., перебуваючи в україні, Шевченко зустрівся з Гребінкою. Вони відвідали хутір Убіжище та с. Мойсівку, де 29 червня був бал у Т. Г. Волховської. Завдяки цьому Шевченко розширив коло своїх знайомих серед українського панства, познайомився, зокрема, з О. С. Афанасьєвим-Чужбинським.

7. Гребінка високо цінував творчість Шевченка, до свого роману «Чайковський» (1843) узяв епіграфи з його поезій.

8. Слід знати, що серед малярських творів Шевченка два портрети помилково вважались портретами Є. Гребінки. Якщо перший з них відносно швидко був інтерпретований як портрет А. І. Лизогуба, то другий аж до наших днів передруковується як «портрет Гребінки» (насправді портретована особа лишається невідомою).

М. Ж., 23 червня 2016 р.